Make your own free website on Tripod.com

CADANGAN VISI PERKHIDMATAN FARMASI HOSPITAL SIPITANG.

 

1.VISI 2010 UNTUK PERKHIDMATAN FARMASI HOSPITAL SIPITANG ADALAH UNTUK MEMBERI PERKHIDMATAN FARMASI YANG BERKUALITI DAN TERBAIK SESUAI DENGAN KEPERLUAN SETIAP INDIVIDU KHUSUSNYA MESYARAKAT DAERAH SIPITANG.

 

2. VISI 2010  adalah perlu diadakan sebagai panduan untuk pengurus dan semua anggota  Farmasi .

 

3. Bagi mencapai Visi 2010 perancangan dan strategik perlu diadakan ,dari segi tenaga manusia, yang mana Jawatan Pegawai Farmasi mestilah diisi untuk memberikan perkhidmatan yang lebih mantap dan berkesan,tanpa kepakaran tenaga manusia visi tidak akan tercapai. Begitu juga dengan keperluan alat-alat kelengkapan.

 

4.1.1           Pharmaceutical care

Kearah memberi perkhidmatan Pharmaceutikal care yang optima mengikut keperluan setiap individu masa kini. Amalan Perkhidmatan Farmasi Klinikal perlu diadakan terutama sekali untuk Perkhidmatan Maklumat Ubat dan Racun  , Perkhidmatan Nutrisi parenteral, Perkhidmatan Kaunseling dan Farmakokinetik Klinikal. Sementara fungsi utama  perolehan ,pembekalan Ubat-ubatan dan alat-alat perubatan  akan diteruskan untuk penggunaan ubat-ubatan dengan rasional dan berkesan.

4.1.2            Keadaan semasa Farmasi Hospital Sipitang.

·         Pembekalan Ubat –Ubatan menggunakan sisitem “Counter Checking” dilaksanakan di Perkhidmatan kaunter Farmasi .

·         Perkhidmatan Bedside Dispensing diadakan untuk ketiga-tiga wad oleh Pembantu Farmasi.

·         Pembekalan  Sistem Unit of Use untuk ketiga-tiga wad.

·         Pemeriksaan wad- pemonitoran penyimpanan Ubat-ubatan oleh Pembantu Farmasi.

·         Perkhidmatan Pra bungkus ubat-ubatan untuk ubat biji dan ubat jenis air.

4.1.3            Matlamat

·         Mewujudkan perkhidmatan kaunter yang harmoni dan memberi layanan yang mesra dan sama rata kepada semua pelanggan.

·         Membekal bekalan penuh untuk semua preskripsi.

·         Megujudkan perkhidmatan Bedside Dispensing yang lebih berkesan.

·         Pembekalan sistem Unit of Use untuk semua wad termasuk wad yang jangka akan di buka nanti.

·         Sebagai pusat kawalan pembekaln ubat ke wad.

·         Perkhidmatan kaunseling diwujudkan dengan adanya kepakaran tenaga manusia.

·         Memberi Perkhidmatan Nutrisi parenteral.

·         Memberi perkhidmatan Farmakokinetik Klinikal.

·         Perkhidmatan Maklumat Ubat dan racun dengan ada fasiliti rujukan berkomputer, internat dan lain-lain keperluan.

4.14              Statigik

·         Sistem “open kaunter” diadakan untuk perkhidmatan kaunter disamping sistem “counter checking” diteruskan.

·         Memastikan  peruntukan mencukupi  untuk melaksanakan bekalan penuh.

·         Perkhidmatan Bedside Dispensing dilaksanakan oleh Pegawai Farmasi supaya penerangan yang lebih terperinci mengenai Ubat-ubatan boleh dilaksanakan.

·         Pemeriksaan Wad  dan  Wad round  dilaksanakan oleh Pegawai Farmasi supaya pesakit mendapat rawatan yang terbaik.

·         Menyediakan tenaga mahir dengan mengadakan kursus-kursus untuk perkhidmatan Farmasi Klinikal sebelum tahun 2005.

·         Memohon keperluan alat-alat kelengkapan  untuk perkhidmatan Farmasi klinikal.

·         Mengadakan sistem On line dari Farmasi ke Stor perubatan.

 

 

 

4.2.1           Medicals Supplies

 

·         Mengujudkan pentadbiran yang cekap dengan mana memerlukan pendekatan profesional supaya dapat mengimbangi pengurusan perolehan , penyimpanan dan pengagihan barang untuk semua unit pemesan termasuk pembekalan  intergrasi Stor daerah.

 

4.2.2            Keadaaan semasa.

·         Pentadbiran Stor  diurus oleh pembantu Farmasi U7 dan dibantu oleh hanya seorang Penyelanggara Stor N9.

·         Memperolehi barang-barang dari Remedi Pharmaceuticalc Sdn Bhd dan Pusat Bekalan Farmasi Negeri.

·         Pembekalan stor intergrasi  hanya untuk item Pusat Bekalan Farmasi Negeri kepada Klinik kesihatan.

4.2.3            Matlamat

·         Pentadbiran yang lebih mantap dan  lebih berkesan .

·         Semua bekalan dibekalkan oleh pihak Remedi atau dari syarikat swasta dan semua bekalan adalah dalam bentuk bungkusan yang dapat didispen terus kepada pesakit.

 

4.2.4            Stategik

·         Jawatan Pegawai  Farmasi khas untuk pengurusan stor Perlu diwujudkan .

·         Penambahan Jawatan penyelenggara Stor harus diwujudkan terutama untuk mengendalikan komputer.

·         Mengadakan Kontrak dengan pihak pembekal supaya membekalkan ubat yang telah diprepack sedia terus untuk didispen . dengan ini Pembantu Farmasi dalam menumpukan masa yang lebih dalam kerja-kerja dispensing atau Perkhidmatan Farmasi Klinikal yang lain.

 

4.3.1           Drug Education.

·         Perkhidmatan Maklumat Ubat dan Racun dilaksanakan dengan semua fasiliti terkini seperti rujukan berkomputer dan internet.

·         Perkhidmatan kaunseling pesakit dilaksanakan oleh Pegawai Farmasi.

4.3.2            Keadaan semasa

·         Tidak dilaksanakan kerana tiada kepakaran tenaga manusia, hanya maklumat yang terhad dapat disediakan.

4.3.3            Matlamat

·         Menjadikan Farmasi Hospital sebagai satu pusat maklumat Ubat dan  Racun yang mempunyai fasiliti terkini. Dan Perkhidmatan kaunseling juga diadakan untuk setiap individu yang memerlukan untuk membimbing pesakit cara penggunaan ubat yang betul dan rasional

4.3.4        Stategik

 Untuk melaksanakan perkhidmatan Maklumat Ubat dan racun dan Kaunseling yang berkesan,kepakaran manusia perlu disediakan dari sekarang , ini adalah termasuk latihan, kursus dan jawatan Pegawai Farmasi perlu diadakan. Begitu juga dengan alat-alat kelengkapan.

 

4.4.1           Pharmacy Management

Pengurusan Farmasi yang lebih efisen dengan mengadakan sistem “on line’ antara Unit Farmasi hospital dengan pejabat TPKN(F) agar semua urusan surat menyurat dapat dibalas dengan segera tanpa dipos  atau di fax.

4.4.2            keadaan semasa

Pegurusan Farmasi dilaksanakan oleh Pembantu Farmasi U7, jawatan Pegawai Farmasi yang ada belum diisi.

4.4.3            Matlamat

Semua Pengurusan Farmasi ditadbir sepenuhnya oleh seorang Pegawai Farmasi.

Seorang Pegawai  Farmasi pula mengendalikan  perkhidmatan klinikal supaya mengujudkan pegurusan  Farmasi yang lebih teratur dan berkesan.

 

4.4.4            Stategik

·         Mengujudkan  jawatan baru untuk Pegawai  Farmasi sementara jawatan kosong Pegawai  Farmasi yang sediaada hendaklah diisi sebelum tahun 2004.

·         Komputer harus disediakan sebelum tahun 2002 untuk tujuan pengurusan Farmasi.

4.6.1           Public Health Pharmacy

·         Buat masa ini perkhidmatan pendidikan mengenai Ubat-ubatan kepada orang awam belum dilaksanakan kerana tiada kepakaran tenaga manusia. Cadangan  Klinik Kesihatan  Sipitang mengujudkan jawatan Pegawai Farmasi kesihatan khas untuk memberi ceramah kepada orang awam dan murid-murud sekolah.

·         Mengujudkan jawatan pembantu Farmasi untuk semua Klinik kesihatan sekurang-kurangnya 2  orang untuk tujuan “Counter Checking supaya memberikan perkhidmatan yang lebih berkualiti.

4.7.1           Pharmacy Enforcement

·         Pegawai Farmasi  enforcement  perlu ditambah, kerana buat masa ini daerah Sipitang tidak ada perkhidmatan disini, diharap dengan adanya perkhidmatan ini kegiatan-kegiatan diluar undang-undang dapat diatasi terutama untuk penjual ubat  di tamu.

 

4.8.1           Pharmceuticals Lisensing

·         Sama seperti Pharmacy enforcement.

4.10.1       Pharmacy training

·         Latihan untuk pembantu Farmasi  tahun ketiga.

 

Kesimpulan

 

Daerah Sipitang yang kini mempunyai penduduk seramai 25,000 , ia pasti akan meningkat pada tahun 2010.dengan peningkatan penduduk dan keperluan setiap individu masa kini perkhidmatan Farmasi harus dipertingkatkan. Antara perkidmatan yang jangka ada pada 2010 adalah :-

1.        Perkhidmatan Farmasi klinikal

·         Perkhidmatan Maklumat Ubat dan racun.

·         Perkhidmatan Nutrisi parenteral.

·         Perkhidmatan Kaunseling  pesakit

·         Perkhidmatan Farmakokinetik.

2.        Pharmacy Enforcement dan Lisensing.

3.        Pharmacy Public Health.

 

Untuk merancang stategik yang lebih terperinci, kepakaran tenaga manusia dalam Pengurusan Farmasi merupakan faktor terpenting selain dari alat kelengkapan, dengan ini jawatan Pegawai Farmasi yang sediada untuk Hospital sipitang harus diisi dengan segera untuk mencapai Misi Perkhidmatan Farmasi iaitu memberi Perkhidmatan Farmasi yang berkualiti dan terbaik sesuai dengan keperluan setiap individu di daerah ni.

 

 

 

 

 

 

Disediakan oleh:

                                Lim Khai Chu

                                Pembantu Farmasi Y/M,

                                Unit Farmasi

                                Hospital Sipitang.