Make your own free website on Tripod.com

Organisation Chart

Unit Farmasi

Unit Perolehann & Bekalan

Pesakit Luar  / Pesakit Dalam

Pemesanan, Penerimaan, Pengeluaran

Penyelanggara Stor Rendah
En.Severine Charles

Attendan Kesihatan
En.Dari Onsiong

Attendan Kesihatan
Sabinah Francis

Home Page  |  Our Services