Make your own free website on Tripod.com

/VAPMAS~

~o~PiiAL ~AM~UNA~

~ ~AM~UNAN.

 

Bahan-Bahan Bagi Pameran Sudut Q

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah

 

1. Memberi kaunseling kepada pesakit-pesakit tertentu seperti:

Pesakit Asthma, Pesakit Tinggi Darah dan Pesakit Kencing Manis dan lain-lain.

2. Memberi Ceramah anti dadah, mengetahul cara penggunaan(simpanan ubat-ubatan dan juga bahaya alcohol bersama dengan Unit Pendidikan Kesihatan.

3. Membuat papan tanda cara masa memakan ubat-ubat yang diberikan kepada pesakit.

4. Mengedar risalah-risalah caracara menggunakan ubat-ubat seperti ubat mata, telinga, suppositaris dan pessary kepada setiap pesakit yang berkaitan.

5. Meningkatkan mutu prabungkus tab/mix dan lotion untuk menjimat dan mengurang masa menunggu pesakit.

6. Mengamalkan Budaya Korporat Jabatan Kesihatan (Penyayang, Senyum, Kerjasama).

7. Melaksanakan sistem ISO 9000 bagi Bahagian Farmasi.

 

 

 

 

 

~~ih~iJ ~a~masI T.JKanar ~. ~ Ho~pita~

tARMA.;I

~O~!)l~IAL Tt\MU~~AN ~')():7 TAM 1~I:~AN