Make your own free website on Tripod.com

Selamat Datang ke

HOMEPAGE

JABATAN FARMASI DAN BEKALAN HOSPITAL PAPAR

Kandungan :

Pengenalan & Objektif

Perkhidmatan Yang Disediakan

PENGENALAN

Unit Farmasi dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu unit kaunter, unit bekalan wad, Pre-packing, stor kecil ( Sub Store ) dan sebuah stor hospital. Unit ini di bawah jagaan seorang Pegawai Farmasi.

OBJEKTIF

1 ) Meningkatkan taraf kesihatan mesyarakat dengan menyediakan ubat-ubatan yang berkualiti dan memberikan arahan serta penerangan yang lengkap mengenai cara menggunakan ubat-ubatan yang dibekalkan agar pelanggan / pesakit mendapat kesan maksima.

2.Mempastikan kehendak-kehendak pengguna di urus dengan cekap sempurna.

3.Mempastikan kumpulan sasaran mendapat bekalan secara optima dan mengelakan pembaziran.

Back to top

PERKHIDMATAN YANG DI SEDIAKAN

Membekal / mendespen ubat-ubat kepada pesakit

  1. BEKALAN WAD
  2. Membekal Ubat-ubat ke wad /unit-unit hospital

  3. BEDSIDE DESPENSING
  4. Membekal / mendespen ubat-ubatan kepada pesakit didischaj

  5. KAUNSELLING

Masa Perkhidmatan

Isnin / Khamis : : 8.00 - 12.45 tengahari : 2.00 Petang - 4.15 Petang

Jumaat : 8.00 Pagi - 11.30 Pagi : 2.00 Petang - 4.15 Petang

Sabtu : 8.00 Pagi - 12.45 Petang

Ahad &Cuti Am : 8.00 Pagi - 11.00 Pagi