Make your own free website on Tripod.com

UNIT FARMASI DAN BEKALAN HOSPITAL KINABATANGAN

A-PENGENALAN

Hospital Kinabatangan terletak di pantai timur Sabah, di antara Sandakan ,Beluran dan Lahad Datu.Mula beroperasi pada l6hb,Julai 1999 dengan kapasiti katil 68 buah.Unit I?armasi Dan Bekalan bertanggungjawab dalam semua urusan perolehan, penyimpanan,pembekalan dan pengawalan drug dan bukan drug untuk kegunaan unit-unit pengguna Hospital Kinabatangan.

Unit Farmasi Dan Bekalan dianggotai seramai:

r Jawatan I Bahagian Bil. Anggota

Pembantu Farmasi-U8 Y/ M Farmasi Dan Bekalan 1 orang

Pembantu Farmasi-U8 } Farmasi Pesakit Luar 2 orang

~ __ ___ __I

Pembantu Farmasi-U8 } Wad Farmasi 1 orang

Penyelenggara Stor-N9 Bekalani Stor 1 orang

B-OBJEKTIF PERKHIDMATAN

-Memberi satu perkhidmatan Farmasi dan Bekalan yang bermutu,berkualiti,berkesari mantap kepada pesakit luar/dalam,unit-unit pengguna serta pelanggan Hospital Kinabatangan.

C-AKTWITI-AKTWITI PERKHIDMATAN 1-Farmasi Pesakit Luar

1.1 -Aktiviti-aktiviti

a. Mendispen dan memberi arahan cara penggunaan drug kepada pesakit.

b. Pra-pembungkusan drug jenis tablet/kapsul , krim/ointment.

C. Membuat persediaan 'extemporaneous' jika perlu.

d. Memberi perkhidmatan kaunseling drug kepada pesakit.

e. Memberikan perkhidmatan panggilan kecemasan selepas waktu pejabat.

f. Memberikan perkhidmatan pada han kelepasan am.

1 .2-Standard perkhidmatan

a. Drug dibekal,berlabel,kuantiti yang mencukupi,berkualiti dan betul.

b. Arahan penggunaan/penerangan yang jelas

C. Drug dibekalkan dalam jangka masa tidak melebihi 10 minit selepas Preskripsi diterima.

1.3-Statistik preskripsi yang diterima (l6hb,Julai hingga 3Ohb,Septemberl999)

Bulan Unit Bil. Preskripsi Bil. Perkara Kos(RM)

Julai A& E 12 28 12.49 PesakitLuar 457 1,188 641.08

Jumlah _________________ 469 1,216 653.57

Ogos A & E 16 28 29.10

________ PesakitLuar 1,066 2,423 1,386.64

________ PesakitDiscaj 27 57 37.13

Jumlah _________________ 1,109 2,508 1,452.87

September tA & E 43 ~ 101 65.78 ~

___________~ PesakitLuar 1,175 2,924 1,780.63 1

_________~ Pesakit Discaj 51 [ 147 89.45 j

Jumlah { 1,269 {___3,172 1,935.86 ~

Jumlah ________________ 2,847 6,896 4,042.30

1 .4-Anggota

-dikendalikan oleh dua(2) orang Pembantu Farmasi.

 

2-Wad Farmasi

2.1 -Aktiviti-aktiviti

a. Membekalkan drug secara ~nit of use' kepada semua wad.

b. Membekalkan drug untuk 'floor stock' kepada unit-unit pengguna.

C. Pra~pembungkusan drug cecair/galenikal dalaman dan luaran.

d. Menyediakan persediaan galenikal (luarani dalaman).

e. Membuat pemeriksaan drug di wad/unit.

 

2.2-Standard perkhidmatan

a. Drug yang dibekal,betul,kuantiti yang mencukupi dan berlabel kemas.

b. Sediaan galenikal disediakan mengikut standard GMP.

 

 

2.3-Statistik carta medikasi dan pesanan wad/unit pengguna(l6hb,Julai hingga

3Ohb, September, 1999)

2.3. 1-Carta Medikasi (~nit of use')

Bulan Unit/Wad Bil.Medikasi Bil.Perkara Kos RM

Julai

Ogos A & E 10 22 44.63

WadBersalin 28 58 112.99

Jumlah 38 80 157.62

September A & E 11 39 75.54

WadBersalin 37 64 138.28

Jumlah 48 103 213.82

Jumlah Besar 86 183 371.44

2.3 .2-Pesanan Wad/Unit ('Floor Stock')

Bulan Unit I Wad Bil.Pesanan Bil.Perkara Kos(RM)

Julai A&E 9 112 1,026.58

PesakitLuar 2 24 182.01

Ogos A & E 19 203 658.46

PesakitLuar 1 2 24.62

WadBersalin 7 40 112.72

September A&E 19 122 350.25

____________ PesakitLuar 1 2 18.26

Wad bersalin 7 36 488.20

Jumlah 65 541 2,861.10

 

2 .4-Anggota

-dikendalikan oleh satu (1) orang Pembantu Farmasi.

3-Bekalan (Stor)

3.1 -Aktiviti-aktiviti

a. Membuat pesanan ke PBFN dan Remedi seperti yang dijadualkan.

b. Menerima, menyimpan, membekal dan memeriksa stok.

3. 2-Standard perkhidmatan

a. Pastikan stok mencukupi.

b. Barangan yang diterima/bekal , betul kuantiti yang betul.

3.3-Statistik nilai perbelanjaan (RM)

Bulan PBFN Remedi

Julai hingga September RM 15,704.93 RM 74,176.74

 

3 .4-Anggota

-dikendalikan oleh satu (1) orang Penyelenggara Stor-N9.

 

4-Masalah-masalah yang dihadapi:

4. 1-Kekurangan anggota

a. Tiada jawatan Pembantu Farmasi-U7 diujudkan.

b. Dibahagian Bekalan (Stor), hanya seorang penyelenggara Stor.Jika bercuti, mengikuti kursus dli, tiada pengganti.

4. 2-Alat kemudahan

a. Tiada alat penghawa dingin di Stor Utama.

b. Bekalan Oksigen oleh Sykt Sabah Oxigen-masalah tiada pengangkutan.

 

5-Rancangan masa depan

a. Melaksanakan '13ed-side dispensing' di Hospital Kinabatangan.

Disediakan oleh

 

 

 

(JILEH JAMAL)

Pembantu Farmasi-U8 Y/M

Unit Farmasi Dan Bekalan

Hospital Kinabatangan