Make your own free website on Tripod.com
Perkhidmatan Farmasi
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah.
Bahagian Farmasi (Dan Bekalan)

Hospital Kota Belud

Sabah

 

1.0 Pengenalan

 

Perkhidmatan Farmasi dan Bekalan merupakan salah satu daripada Perkhidmatan Rawatan Perubatan yang diberikan oleh Hospital Kota Belud. Jawatan Pegawai Farmasi masih belum diisi oleh itu Bahagian Farmasi dan Bekalan diseliakan oleh Pembantu Farmasi U7. Bahagian ini mempunyai 12 orang anggota terdiri daripada seorang Pembantu Farmasi U7, enam (6) Pembantu Farmasi U7, dua (2) Pembantu Tadbir P/O (stor) dan empat (4) atendan kesihatan. Empat anggota telah diberi anugerah perkhidmatan cemerlang oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah.

2.0 Objektif

2.1 Memastikan semua pesakit dibekalkan ubat yang dipreskrib yang berpatutan dengan keperluan

serta memberi layanan yang mesra kepada pesakit.

2.2 Memberikan kefahaman kepada pesakit dan pengguna terhadap ubat-ubatan dengan memberi

2.3 Menghasilkan persediaan farmaseutikal yang berkualiti, berkesan dan selamat serta mencukupi

untuk kegunaan hospital dan kesihatan.

2.4 Memastikan stok bekalan ubat-ubatan dan bukan ubat mencukupi dari masa kesemasa.

3.0 Carta Organisasi Bahagian Farmasi Dan Bekalan

Pengarah Hospital

Dr. Vellan a/l Sinnathamby

Pegawai Farmasi

(kosong)

Pembantu Farmasi U7

Cynthia Pinah

Farmasi Stor

Pembantu Farmasi U8 Pembantu Tadbir P/O N9

Chong Su Fun Ag. Daud bin Ag Gati

Lucia Gabriel Rosblee bin Mawah

Zalinah bte Roman

Jeraih bte Hj. Usah

Norsiah bte Murat

Anita bte Wong

Atendan Kesihatan (U15) Atendan Kesihatan (U16)

Anggun Mongkoi Dulamin Hj. Sulaiman

Atendan Kesihatan (U16) Mansur Sabtar

Pump Tong @ Ali

 

4.0 Perkhidmatan yang diberi

4.1 Perkhidmatan Farmasi Pesakit Luar

4.2 Perkhidmatan Farmasi Pesakit Dalam

4.3 Perkhidmatan ‘Bed-side Dispensing’

 

5.0 Pencapaian bahagian farmasi dan bekalan Bagi Tahun-Tahun Semasa

5.1 Bilangan preskripsi diterima bagi tahun-tahun semasa

Tahun Bil. preskripsi Diterima Bil. perkara dibekal

1995 75,080 225,240

1996 78,486 235,458

1997 77,845 233,535

1998 81,090 243,270

5.2 Bilangan inden dan carta perubatan diisi dan jumlah perkara dibekal bagi tahun-tahun

semasa

Tahun Bil. Inden & carta diisi Bil. perkara dibekalkan

1995 8,706 22,142

1996 8,727 26,509

1997 9,325 22,445

1998 8017 22,160

5.3 Perkhidmatan Stor

Tahun Bil. perkara diterima Bil perkara dibekal

1995 709 7,848

1996 849 8,412

1997 1,061 7,670

1998 1,288 6,502

6.0 Peruntukan Kewangan yang diterima

Tahun Ubat-Ubatan Bukan Ubat

1997 RM457,000.00 RM103,000.00

1998 RM469,600.00 RM102,500.00

 

7.0 Kesimpulan

Kos operasi bagi Perkhidmatan Farmasi dan Bekalan di Hospital Kota Belud meningkat setiap tahun disebabkan peningkatan jumlah pesakit yang datang mendapatkan rawatan. Dengan kemudahan dan peruntukan yang diberi serta adanya anggota-anggota yang mahir, amanah, cekap dan komited terhadap pelanggan bahagian Farmasi dan bekalan Hospital Kota Belud akan mempastikan mutu Perkhidmatan Farmasi yang berkualiti.


home2.gif


Main Page. E-Mail: comments. Top of Page


  • Click on the Back button, if you wish to return to the previous page.